Xxx

Nude Girl Video Bukakkexxx.com Bukakke Xxx 拓跋寔君 - 维基百科,自由的百科全书

Nude Girl Video Bukakkexxx.com Bukakke Xxx

Video Girl s Video a Bukakkexxx.com c Video ssearcha Video c Bukakkexxx.com G Girl B Bukakkexxx.com k Nude k Bukakkexxx.com e Bukakkexxx.com x Nude . Video Bukakkexxx.com usearcha Girl ke Video x Nude . Bukakkexxx.com osearch Bukakkexxx.com r
search search

Girl Girl search Bukakkexxx.com search

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

拓跋寔君(?-376年),中國南北朝時期北魏昭成皇帝拓跋什翼犍之庶長子、道武帝拓跋珪的伯父。

拓跋寔君天性愚戇,安忍不仁。昭成季年,苻堅派遣其行唐公苻洛等入侵代國南面邊境,拓跋什翼犍派遣劉庫仁與入侵的前秦軍大戰於石子嶺。拓跋什翼犍當時不勝,不能親自勒令眾軍,所以便率領諸部避難到陰山,度過漠北。高車四面抄截代國諸部,他們唯有再度過漠南。苻洛的軍隊撤退後,再回歸雲中。

當初,什翼犍因為他的弟弟拓跋孤讓代國給他,所以以一半部眾授與拓跋孤。拓跋孤死後,其子拓跋斤因失職而懷有怨恨,意欲伺隙作亂。當時獻明皇帝拓跋寔及秦明王拓跋翰皆已早死,拓跋珪當時只得六歲,什翼犍不豫,慕容后子拓跋閼婆等雖長,而國統未定。拓跋斤因此對拓跋寔君說:「帝將立慕容所生,而懼汝為變,欲先殺汝,是以頃日以來,諸子戎服,夜持兵仗,遶汝廬舍,伺便將發,吾愍而相告。」當時苻洛等軍猶在君子津,所以眾人夜常警備,諸位皇子持仗在廬舍之間巡視。拓跋寔君往視察,認為拓跋斤之言可信,所以俟率他的部屬盡害諸位皇子,拓跋什翼犍亦暴崩。當晚,諸皇子的妻室及宮人奔告苻洛軍,苻堅將領李柔、張蚝勒兵在內威逼,拓跋氏部眾離散。苻堅聽聞後,召燕鳳問其原故,燕鳳當時告訴他狀況。苻堅曰:「天下之惡一也。」乃逮捕寔君及斤,轘之於長安西市。

拓跋寔君有一孫名為拓跋勿期,位居定州刺史,賜爵林慮侯。其子拓跋六狀亦被封為真定侯。

參考文獻[编辑]

 这是一個與南北朝人物相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。
取自“w/index.php?title=拓跋寔君&oldid=15426530
分类
隐藏分类:

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助

工具

其他语言

编辑链接
fNude Girl Video Bukakkexxx.com Bukakke Xxx 拓跋寔君 - 维基百科,自由的百科全书t x KF26006 sNude Girl Video Bukakkexxx.com Bukakke Xxx 拓跋寔君 - 维基百科,自由的百科全书s Youlizzz.com